ข่าวล่าสุด

:

รู้หรือไม่ เด็กจบใหม่ อยากเข้าร่วมการทำงานกับบริษัทไหนบ้าง

หางาน                                    Photo : biospace.com

เนื่องจากปัจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจยังคงแย่ลง ประกอบกับปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ และกลายเป็นปัญหาที่ยังอยู่กับสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดกลุ่มคนที่ว่างงานจำนวนมาก ที่อาจจะต้องออกจากงานประจำเพราะพิษเศรษฐกิจและโควิด รวมทั้งกลุ่มของนักศึกษาจบใหม่ที่ยังคงตกงานจำนวนมาก วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของเด็กจบใหม่ว่า มีองค์ดรใดบ้างที่เด็กจบใหม่ในประเทศอยากที่จะเข้าไปร่วมทำงานด้วย

   ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เด็กจบใหม่ยังคงตกงาน ไม่มีงานทำ
นอกจากประเด็นของพิษเศรษฐกิจและโควิดแล้ว ปัจจัยที่ทำให้เด็กจบใหม่หลายคนยังคงตกงานยังคงมีอีกหลายปัจจัย ยกตัวอย่าง เช่น
 - ความจำเป็นขององค์กรต่างๆ ที่ต้องการรัดเข้มขัด ลดปริมาณคนลงเพื่อลดค่าใช้จ่าย
 - เด็กบางส่วนต้องการที่จะรอสมัครเข้าทำงานในองค์กรที่ตัวเองสนใจจริง
 - ปัญหาการมีภาระอื่น เช่น ตั้งครรภ์

   ผลสำรวจเกี่ยวกับองค์กรที่เด็กไทยต้องการเข้าไปทำงาน
จากผลสำรวจเกี่ยวกับองค์กรที่เด็กไทยต้องการเข้าไปทำงาน พบข้อมูลว่า เด็กจบใหม่สายวิศวกรรมศาสตร์ ต้องการทำงานในบริษัทเอกชน 84 เปอร์เซ็นต์ และต้องการทำงานในองค์กรระดับโลก 74 เปอร์เซ็นต์ ส่วนของเด็กจบใหม่สายธุรกิจหรือพาณิชย์ ต้องการทำงานในบริษัทเอกชน 88 เปอร์เซ็นต์ และต้องการทำงานในองค์กรระดับโลก 73 เปอร์เซ็นต์ จึงสรุปได้ว่าผลสำรวจนักศึกษาที่จบใหม่ในไทยมีความต้องการทำงานกับบริษัทเอกชนจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกองค์กรที่อยากเข้าร่วมทำงานด้วยและพบข้อมูลว่า เด็กจบใหม่ให้ความสำคัญในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ในแง่การส่งเสริมความหลากหลาย รวมถึงยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล 77 เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยต่อมาคือพวกเขามองหาโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานสายงาน 75 เปอร์เซ็นต์ และมององค์กรจากแนวคิดของผู้บริหารบริษัทอีก 73 เปอร์เซ็นต์

   เงินเดือนที่เด็กจบใหม่คาดหวัง
จากผลสำรวจพบข้อมูลว่าเด็กจบใหม่สายวิศวกรรมศาสตร์ คาดหวังรายได้ประมาณ 434,663 บาทต่อปี ส่วนเด็กจบใหม่สายธุรกิจหรือพาณิชย์ คาดหวังว่าจะมีรายได้ประมาณ 452,869 บาทต่อปี


   องค์กรที่เด็กจบใหม่สนใจอยากจะเข้าร่วมทำงานด้วย
เด็กจบใหม่สาขาวิศกรรมศาสตร์ สนใจทำงานในองค์กร ดังต่อไปนี้

 - บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน - PTT ที่ปัจจุบัน “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำโครงการลมหายใจเดียวกัน เพื่อให้กลุ่มปตท. เป็นพลังเผชิญโรคโควิด-19

 - บริษัท กูเกิล ประเทศไทย - Google  ที่ทำงานเป็นตัวแทน หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินค่าบริการ หรือสินค้าและให้บริการส่งเสริมการขาย การตลาด รวมถึงเทคนิคเกี่ยวกับสินค้า

 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - กฟผ. ที่มีการประกาศเจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล และยังจับมือ Tesla ศึกษาเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

 - บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน - SCG ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ จากกระบวนการทำงาน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 - บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ที่ประกอบธรุกิจประเภทการขายส่งและขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ โดยให้บริการด้านการขายยานยนต์ใหม่ ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
    
ส่วนเด็กจบใหม่สาขาธุรกิจหรือพาณิชย์ สนใจทำงานองค์กร ดังต่อไปนี้

 - บริษัท กูเกิล ประเทศไทย - Google ที่ประกอบธุรกิจประเภทกิจกรรมการบริหาร  และบริการสนับสนุน โดยให้บริการด้านกิจกรรมของตัวแทนที่ทำหน้าที่เรียกเก็บเงิน

 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET เป็นตลาดทุนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์รวม มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม

 - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด มหาชน เป็นบริษัททำกิจการบันเทิง ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจดนตรี, สื่อ, ภาพยนตร์, ดิจิตอล, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม, สถานีวิทยุ และอื่นๆ  แบบครบวงจร      
 
 - บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจท่องเที่ยวระดับโลก

 - บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน - PTT ดำเนินธุรกิจน้ำมัน ค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

อย่างไรก็ตามทั้งหมดเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจาก ยูนิเวอร์ซัม (Universum) ไม่ว่าเด็กจบใหม่จะได้ทำงานในองค์กรเหล่านี้ตามที่ต้องการหรือไม่ เชื่อว่าการได้ทำงานในรูปแบบที่ตนเองต้องการ และทำงานแบบ work life balance จะส่งผลดีต่อสุขภาพกายและจิต รวมถึงเป็นวิธีทำงานที่เข้ากับความต้องการของคนในยุคปัจจุบันนี้ได้มากที่สุด 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: