ข่าวล่าสุด

:

เปิดเงื่อนไข มาตรการสนับสนุนชาวต่างชาติซื้อบ้านในไทย

อสังหาริมทรัพย์                                   Photo : pexels (prachachat.net)

     หลังจากมีมาตรการออกมาสนับสนุนชาวต่างชาติในการเข้ามาซื้อบ้านในไทย ประเด็นนี้ถูกวิจารณ์กันอย่างมากในโลกโซเชียล เพราะหลายคนไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้ของรัฐบาลและยังถูกกล่าวถึงภายในแอปพลิเคชั่น TikTok ในเชิงตั้งคำถามว่านี่คือมาตรการในการขายชาติหรือไม่ รวมไปถึง FanPage Facebook ของ ทนายเกิดผล แก้วเกิด ก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยแสดงความคิดเห็นว่า “...อีกไม่นาน เราอาจต้องเช่าบ้านชาวต่างชาติอยู่ หรืออาจเห็นหมู่บ้านชาวต่างชาติ ติดประกาศห้ามคนไทยเข้าแล้วก็ได้…” วันนี้เราจึงหยิบประเด็นนี้มานำเสนอให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน

     เงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องการซื้อบ้านของชาวต่างชาติ
     คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงื่อนไขให้ชาวต่างชาติ 4 กลุ่มเข้ามาซื้อบ้าน เพื่อเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยชาวต่างชาติต้องมีเงื่อนไขเข้ากลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
     - กลุ่มชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย
     - กลุ่มชาวต่างชาติซึ่งเป็นประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง
     - กลุ่มชาวต่างชาติ ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ
     - กลุ่มชาวต่างชาติ ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ

     นโยบายที่ภาครัฐกำลังพิจารณาเกี่ยวกับการแก้กฏหมาย เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้ามาเช่า หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทย ภาครัฐจึงต้องพิจารณานโยบายเบื้องต้น ดังนี้

     - พิจารณาปลดล็อกให้ต่างชาติซื้อกรรมสิทธิ์ห้องชุดในคอนโดมิเนียมได้ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมได้เพียง 49 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนห้องชุดทั้งโครงการ

     - พิจารณาปลดล็อคให้ต่างชาติได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์ราคา 10 - 15 ล้านบาทขึ้นไป จากเดิมที่ต่างชาติไม่สามารถซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินได้เลย

     - พิจารณาเพิ่มระยะเวลาสัญญาเช่าสำหรับชาวต่างชาติให้เป็นสูงสุดได้ 50 ปี และยังสามารถต่อสัญญาได้อีกครั้ง 40 ปี จากเดิมแค่เช่าได้สูงสุดเพียง 30 ปี (ทั้งนี้หากต้องการทำสัญญา 90 ปี จะต้องต่อสัญญา 2 ครั้ง ได้แก่ 30+30+30 ปี)


     - พิจารณาระยะเวลาในการผ่อนผันนโยบายข้างต้นให้เวลา 3 - 5 ปี เพื่อเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงหลังเผชิญโรคระบาด COVID-19 เท่านั้น

     มาตรการกระตุ้นการลงทุนลักษณะ long - term stay หรือประเภทผู้พำนักระยะยาว มีมาตรการออกมากระตุ้นการลงทุน 2 มาตรการดังต่อไปนี้

     - ออกวีซ่าประเภท Long - term resident visa หรือประเภทผู้พำนักระยะยาว จะได้สิทธิประโยชน์และข้อยกเว้นต่างๆ เช่น วีซ่าประเภท Smart visa ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับทราบ หากอยู่ในประเทศเกิน 90 วัน

     - การแก้ไขกฏระเบียบหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น กฏหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน การยกเว้นหลักเกณฑ์การกำหนดให้จ้างคนต่างด้าว 1 คน ต้องจ้างงานพนักงานคนไทยทำงานประจำ 4 คน การยกเว้นระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการศุลกากร

     คาดการณ์สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
     สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI คาดการณ์ว่ากำลังซื้อในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวม 3 ปี ได้แก่ ปีพุทธศักราช 2563 - 2565 จะหายไปจากตลาดรวมถึง 9 แสนล้านบาท โดยพบว่าปีพุทธศักราช 2563 เป็นปีที่สาหัสที่สุด ก่อนจะค่อยๆ กลับมาฟื้นตัวดีขึ้น กระทั่งถึงปีพุทธศักราช 2565 น่าจะกลับไปเท่ากับหรือมากกว่าปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤต COVID-19

     ความคิดเห็นจากผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์
     ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC เขาได้ขยายความเรื่อง “พื้นที่” ที่เหมาะสมในการอนุญาตผ่อนผันให้กับชาวต่างชาติ โดยควรคำนึงไม่ให้กระทบกับพื้นที่ที่คนไทยยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยของตนเองอยู่มาก ดังนั้น บริเวณที่เหมาะสมให้ต่างชาติซื้อบ้านหรือเช่าระยะยาว เช่น สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หรือภูเก็ต เขตนิคมอุตสาหกรรม EEC ภาคตะวันออก เป็นต้น และควรกำหนดราคาควบคู่ไปด้วยดังที่เสนอข้างต้น

     สำหรับข่าวนี้ ถือได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของตัวพวกเราทุกคนที่เป็นประชากรชาวไทย ดังนั้นจึงควรติดตามข่าวสาร เพื่ออัพเดตให้นโยบายนี้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมต่อไป

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: