ข่าวเด่นวันนี้

:

ม.หิดล จัดประกวด นวัตกรรมสร้างได้ เปิดเวทีให้นักศึกษา

Innovation for Campus Sustainability 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2021: SDG Smart Action นวัตกรรมสร้างได้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประลองความรู้ความสามารถผ่านการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี โปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือกิจกรรมกลุ่ม ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น เพื่อเป็นอีกแรงสนับสนุนในการผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

SDG Smart Action

ผู้สื่อข่าวคุณภาพชีวิตเผยสำหรับการประกวดได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยหลังจากเปิดรับสมัครก็ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นำเสนอแนวคิด ปรับปรุงผลงาน และได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ จนคัดเลือกเหลือ 4 ทีมสุดท้ายผู้เป็นเจ้าของผลงานสุดยอดนวัตกรรมที่มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาผลงานในทุกขั้นตอนจะพิจารณาจากความสมดุลใน 3 มิติ ที่เป็นหลักการสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

 นวัตกรรมสร้างได้

โดยทีมผู้ชนะเลิศการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2021: SDG Smart Action นวัตกรรมสร้างได้ ได้แก่ ทีม EGG E EGG EGG โดยนางสาวอิ่มบุญ วิรัชศิลป์ และนายพศวัต เสนาะคำ เจ้าของผลงาน Salaya Egg (ไข่ศาลายา) ไข่ปลอดโซเดียมที่มีเนื้อสัมผัสเฉพาะเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตและโรคหัวใจ รวมถึงชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล นวัตกรรม Salaya Egg จะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด การผลิตนวัตกรรมจะต้องมีต้นทุนต่ำด้วยการต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน ลดการใช้โซเดียม ใช้กระบวนการผลิตที่สะอาด เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงอาหารที่ชอบได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดีต่อสุขภาพ ไปจนถึงประโยชน์ในวงกว้างนั่นก็คือการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนให้กับชุมชน สร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถดูแลสุขภาพของคนในสังคมได้จริง นางสาวอิ่มบุญ และนายพศวัต ระบุว่า อยากฝากทุก ๆ คนถึงการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เราสามารถเริ่มได้จากสิ่งรอบตัวที่สามารถต่อยอดได้ ขอให้ผลงานของเราเป็นแรงบันดาลใจที่จะส่งต่อการพัฒนาและการให้อย่างไม่สิ้นสุด”

 

 ประกวด นวัตกรรมสร้างได้

ม.หิดล มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการประกวดนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นอกจากจะส่งเสริมนโยบายดังกล่าวแล้ว ยังเป็นเวทีสำหรับให้นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยผู้ชนะการประกวดในเวทีนี้ทั้ง 4 ทีมจะได้รับเงินรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร อีกทั้งผลงานจะถูกนำไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้บนเวทีระดับนานาชาติต่อไปอีกด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: