ข่าวเด่นวันนี้

:

กกต.เตือน! ผู้สมัคร นายกอบต.และ ส.อบต.จังหวัดเลย อย่ากระทำผิดกม.เลือกตั้ง

อย่าหาทำ! กกต.เลย เตือนผู้สมัคร นายกอบต.และ ส.อบต. อย่าทำผิดกม.เลือกตั้ง ชี้ อาจรับโทษหนัก

     ผุ้สื่อข่าวภูมิภาครายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด นายสุทธิชัย บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย(กกต.) อ.เมืองเลย จ.เลย เปิดเผยว่า การเปิดรับสมัคร นายก อบต. และสมาชิก ส.อบต. ระหว่าง วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดเลย ทั้ง 14 อำเภอ มีจำนวน 71 แห่ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น ถึง 16.30 น. ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50 ได้มีกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้แล้วนั้น

อย่าหาทำ! กกต.เลย เตือนผู้สมัคร นายกอบต.และ ส.อบต. อย่าทำผิดกม.เลือกตั้ง ชี้ อาจรับโทษหนัก

     ได้ทำการแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบล และคณะกรรมการ กกต.ตำบล แห่งละ 3 คน จำนวน 71 แห่ง ทั้ง 14 อำเภอพร้อมจัดการแต่งตั้ง ปลัด อบต.ทุกแห่งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำ อบต.นั้น ๆ แล้ว มีการประชุมซักซ้อมวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ เรียบร้อยทุกแห่ง ทั้งการติดประกาศ สถานที่ ติดป้าย จากการที่เดินทางออกไปตรวจแต่ละแห่ง นั้น เห็นว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไร มีความคึกคักเพราะว่างเว้นการเลือกตั้งไป 8 ปี ประชาชน ผู้สมัคร นักการเมืองท้องถิ่นตื่นตัวกันมากผู้สมัครตำแหน่งนายกมีเฉลี่ย 4 คน รวมทั้งผู้สมัคร ส.อบต.ก็จำนวนที่มากกว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง แม้จะแข่งขันกันสูงแต่จังหวัดเลยไม่เคยมีภาพข่าวที่มีปัญหาร้องเรียนฟ้องร้องหรือกระทำผิดที่รุนแรง เป็นการเลือกตั้งแบบสมานฉันท์ต่างรู้บทบาทหน้าที่รู้จักแพ้-ชนะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้อภัยกัน

     สำหรับข้อที่ควรระมัดระวังคือ ลักษณะต้องห้ามต่างๆ บุคคลใดที่รู้ว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ ขาดคุณสมบัติการสมัครเลือกตั้ง อย่าได้กระทำเพราะจะรับโทษหนัก ตลอดจนการหาเสียงเลือกตั้ง วิธีการ ผู้ช่วยหาเสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ การจัดเวทีปราศรัยหาเสียง ซึ่งทุกวันนี้ก็มีผู้สมัครและทีมงานมารับคำชี้แจงจาก จนท.ประจำ สนง. กกต.จ.เลย จำนวนมาก จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเที่ยงธรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: