ข่าวเด่นวันนี้

:

ทำเองซะเลย! ชาวบ้านมุกดาหาร ลงขันซ่อมถนน ทนลำบากมากว่า 30 ปี

      ลงขันซ่อมถนน

     ผู้สื่อข่าวภูมิภาครายงาน ชาวบ้านบ้านห้วยทราย ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กว่า 50 คน ได้นำรถไถที่ใช้ไถนา ทำสวน จำนวน 3 คัน มาดันดินลูกรังที่ได้ว่าจ้างรถบรรทุก 6 ล้อ บรรทุกดินลูกรังมาถมถนนทางเข้าหมู่บ้านระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้ดินลูกรังประมาณ 120 คันรถ ราคาประมาณ 30,000 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวชาวบ้านห้วยทรายได้รวบรวมเงินลงขันกันเอง เพื่อซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อชำรุด น้ำขัง ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก หลังทนลำบากมากว่า 30 ปี ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแล โดยถนนเส้นนี้ที่ผ่านมา มีงบประมาณการก่อสร้างของ อบต.ป่าไร่ ประมาณ 4,500,000 บาท แล้วต่อมางบประมาณดังกล่าว ชาวบ้านห้วยทรายบอกว่าถูกทาง อบต.ป่าไร่ โยกย้ายเงิบงบประมาณไปสร้างถนนเส้นอื่น และถนนเข้าหมู่บ้านห้วยทรายไม่มีงบมาสร้างถนน

   ชาวบ้านห้วยทรายลงขันซ่อมถนน

   ชาวบ้านเปิดเผยว่า ชาวบ้านห้วยทราย คุ้มดานชมพู ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาพัฒนาถนน ซึ่งระยะทางของถนนเข้าหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร ที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำขัง เยอะมาก สัญจรไปมาลำบาก ใช้เวลาในการเดินทางนาน ต่อมาได้เกิดแรงบันดาลใจ ร่วมกันพี่น้องเป็นพลังสามัคคี ได้มาช่วยกันออกทุนทรัพย์คนละเล็กคนละน้อย ซื้อหินมาถมถนนเพื่อให้การเดินทางสะดวกสบาย

   ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรไปมาหลายหมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านห้วยทราย ราษฎรประมาณ 62 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 300 คน และบ้านด่านชมพู บ้านเหล่าแขม บ้านนาทาม บ้านป่าไร่ป่าชาด รวม 5 หมู่บ้าน ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวกว่า 1,000 คน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: