ข่าวเด่นวันนี้

:

โควิดทำคนไทยตื่นตัว แห่ขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต้านไวรัสพุ่ง 207 คำขอ

ขอธิบัตร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุ โควิดทำคนไทยตื่นตัว หันไปเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นพัฒนา ต้านไวรัสโควิด แห่ขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรพุ่ง 207 คำขอ อนุมัติแล้ว 28 คำขอ ตรวจหา ป้องกัน สารสกัดฟ้าทะลายโจรบูมสุด ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเผย นางสาวนุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้คนไทยหันมาเป็นนักประดิษฐ์ เพื่อทำการคิดค้นพัฒนาวิธีการป้องกันเชื้อโควิด-19ให้มีความหลากหลายและคอบคลุมมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากการยื่นคำขอรับความคุ้มครองเคุ้มครองสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในช่วงเดือนกันยายนที่มีเข้ามามากถึง 207 คำชอ ด้วยกัน

 

สำหรับ 207 คำชอ แบ่งเป็นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวน 53 คำขอ และคำขอรับอนุสิทธิบัตร จำนวน154 คำ ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นคำขอยื่นใหม่จำนวน 48 คำขอ คำขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบจำนวน 131 คำขอ ซึ่งขณะนี้ จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรแล้วจำนวน 28 คำขอ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย.64)

 

ทั้งนี้ สามารถแบ่งประดิษฐมีทั้งหมด 8 กลุ่ม ประกอบด้วย ออกได้เป็น 8 กลุ่มการประดิษฐ์ ประกอบด้วย 1.ยาต้านไวรัส จำนวน 7 คำขอ2.วัคซีน จำนวน 7 คำขอ 3. สาร น้ำยา หรือเจลฆ่าเชื้อ จำนวน 16 คำขอ4.ชุดตรวจ และกรรมวิธีการตรวจหาเชื้อ จำนวน 11 คำขอ5. เครื่องช่วยป้องกันการติดเชื้อโรค เช่น หุ่นยนต์ขนส่งอาหารในโรงพยาบาล จำนวน 21 คำขอ 6.อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันละอองฝอย (Face Shield)เป็นต้น จำนวน 64 คำขอ7.เครื่องมือและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เช่น ตู้อบฆ่าเชื้อ อุโมงค์หรืออุปกรณ์พ่นยาฆ่าเชื้อ เป็นต้นจำนวน 27 คำขอและ8. ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร จำนวน 54 คำขอ


ขณะที่ หน่วยงานหรือสถาบันที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เกี่ยวกับการรักษาและป้องกันโควิด-19มากที่สุด คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำนวน 29 คำขอ รองลงมา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 4 คำขอ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 คำขอ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 คำขอ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 3 คำขอ เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม รายงานดัชนีนวัตกรรมโลก Global Innovation Index (GII 2021) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ปี 2564 พบว่า ความสามารถด้านนวัตกรรมของไทยอยู่ที่ 43 จาก 132 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง รวมทั้งยังเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุดอีกด้วย ในขณะเดียวก็ยังยังสามารถครองอันดับ 1 ของประเทศที่เอกชนมีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเป็นอันดับที่ 42 ด้านการพัฒนา ความรู้และเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม จากเมื่อปี 63 อยู่ในอันดับที่ 86

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: