ข่าวเด่นวันนี้

:

สมอ. รวบ 36 แพลตฟอร์มออนไลน์ จำหน่ายสินค้าไม่ตรงปก ไร้มาตรฐาน

สมอ. จับ  36 แพลตฟอร์ม จำหน่ายสินค้าไร้มาตรฐาน

     นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น แต่มักพบปัญหาสินค้าไม่ตรงปก ไร้มาตรฐาน ดังนั้น สมอ.จึงได้ทำการตรวจเข้มการจำหน่ายสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหากรรม (มอก.) ภาคบังคับ 126 มาตรฐาน ผ่านแพลตฟอร์มระบบออนไลน์ยอดนิยมกว่า 36 แพลตฟอร์ม เพื่อดูแลการจำหน่ายสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ตั้งแต่ต้นทาง

     ทั้งนี้ หากตรวจจับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว สมอ. ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ย้อนไปดูต้นทาง เช่น จับผู้จำหน่าย ให้ย้อนไปดูต้นทางโรงงาน หรือจับโรงงาน ให้ย้อนไปดูผู้นำเข้า เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมากว่าซื้อสินค้าไม่ได้มาตรฐาน เป็นเหตุให้เสียทั้งทรัพย์สิน และเป็นอันตรายต่อร่างกายด้วย

     สำหรับ งบประมาณปี 2564 สมอ. สามารถตรวจจับสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มูลค่ากว่า 2,040 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่า 1,834 ล้านบาท และพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่เป็นยางรถยนต์ ถัดมาคือกลุ่มสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 106 ล้านบาท กลุ่มสินค้าเหล็ก มูลค่ากว่า 90 ล้านบาท กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท และสุดท้ายเป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ มูลค่ากว่า 128 ล้านบาท ขณะที่งบปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 240 เรื่องตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาได้ ส่วนการออกใบอนุญาต มอก. ให้ผู้ประกอบการดำเนินการไปแล้วกว่า 18,526 ฉบับ

     ผูัสื่อข่าวเศรษฐกิจได้รายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อปลายเดือนกันยายน ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกับปัญหาของการซื้อขายออนไลน์ของประชาชนที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องโดย ในช่วง8เดือนแรกปี 64 (ม.ค.-ส.ค.64) พบว่า มีผู้บริโภคแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ 1212 OCC ทั้งหมด 28,393 ครั้ง แบ่งเป็นการร้องเรียนในเรื่องซื้อขายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ สูงถึง 62.59 % ตามมาด้วยเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 27.06 % ไม่เพียงเท่านั้นเมื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกทำให้ได้ทราบว่า ปัญหาสินค้าไม่ตรงปกครองแชมป์สูงสุด 45% ตามมาด้วย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน 29% ที่เหลือเป็นปัญหาได้รับสินค้าล่าช้า หรือสินค้าได้ความเสียหาย และอื่นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ สมอ.

     อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้พร้อมใจกันช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ด้วยการเปิดช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) เป็นต้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: