ข่าวเด่นวันนี้

:

เตือน! ธุรกิจอย่าทำ 3 พฤติกรรมเข้าข่าย ฮั้ว

ฮั้ว

 

 

  ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรายงานว่า นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผยว่า แจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจระมัดระวังพฤติกรรมการทำธุรกิจที่อาจเข้าข่ายการฮั้วแบบไม่รู้ตัว และมีความผิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าตามมาตรา 55 หรือการฮั้วแบบไม่ร้ายแรงใน 3 พฤติกรรม ได้แก่ 1.การร่วมกันลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ต่ำลงกว่าที่เคยผลิต จำหน่าย หรือให้บริการ 2.การแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดแต่ผู้เดียวเป็นผู้จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่างเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน 3.มีการกำหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติทางการค้า โดยร่วมกันกำหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือจำหน่ายสินค้าหรือการบริการเพื่อให้ปฏิบัติตามที่ตกลงกัน  หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจแม้พฤติกรรมดังกล่าวจะไม่ได้ทำให้เกิดการผูกขาด หรือเกิดความเสียหายต่อการแข่งขันทางการค้าอย่างร้ายแรง แต่ก็อาจมีความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้

 สำหรับ การทำธุรกิจเข้าข่ายการฮั้วตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกการฮั้วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 54 โดยเป็นการกระทำร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นคู่แข่งในตลาดเดียวกัน เช่น บริษัท ก และบริษัท ข เป็นผู้ผลิตสินค้าแบบเดียวกัน ต่อมาทั้ง 2 บริษัทได้ทำข้อตกลงการฮั้ว ด้วยการกำหนดราคาเดียวกัน หรือเงื่อนไขการชำระเงิน การรับประกันแบบเดียวกัน รวมถึงการฮั้วเพื่อจำกัดปริมาณ ด้วยการร่วมกันกำหนดปริมาณการผลิต ซื้อ การฮั้วประมูลกำหนดเงื่อนไขล็อกสเปกเพื่อไม่ให้ฝ่ายอื่นมาแข่งขันได้ หรือการฮั้วแบ่งตลาด เช่น ร่วมกันแบ่งพื้นที่ทำธุรกิจเพื่อไม่ต้องแข่งขันกันเอง และอีกประเภทเป็นการฮั้วอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 55


กรรมการการแข่งขันทางการค้า

 ด้าน นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ โฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา กขค.ได้มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้ว และมีการนำมาพิจารณาในคณะกรรมการฯ จำนวน 3-4 เรื่อง โดยเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้วธุรกิจน้ำแข็ง โรงน้ำแข็ง ที่มีการจัดตั้งเป็นชมรมเพื่อกำหนดราคาสินค้าร่วมกัน รวมถึงมีการแบ่งเขตแบ่งพื้นที่การขายจนทำให้ไม่เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการตัดสินให้มีความผิด และได้ลงโทษปรับไปที่เรียบร้อย ซึ่งหลังจากนี้ กขค.ก็ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลแก้ปัญหาฮั้ว และหากมีการร้องเรียนเข้ามาก็พร้อมดูแลให้เกิดความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง

 ทั้งนี้ บทลงโทษกรณีเป็นการฮั้วแบบรุนแรง มีโทษอาญา จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนฮั้วแบบไม่ร้ายแรง มีโทษทางปกครอง คือ ปรับไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด เป็นต้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: