ข่าวเด่นวันนี้

:

กยศ. ยืนยัน กองทุนมีเงินกู้เพียงพอ ขยายกรอบวงเงินกู้เป็น 40,000 ล้านบาท

            นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์

          ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรายงาน กยศ. ยืนยัน กองทุนมีเงินกู้เพียงพอ อนุมัติขยายกรอบวงเงินกู้เป็น 40,000 ล้านบาท จากเดิม 38,587 ล้านบาทเพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 70,000 ราย  พร้อมขยายเวลายื่นขอกู้ ภาคเรียนที่1 ผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ แบบไม่ต้อมีผู้ค้ำประกัน ถึง 31. ต.ค. นี้  ขณะนี้มีผู้ยื่นกู้แล้ว616,834 ราย อนุมัติการกู้ยืมไปแล้วกว่า 584,077 ราย ระบุ กองทุนได้รับคะแนนจากการประเมินคุณธรรมอยู่ในเกณฑ์ A รั้งอันดับ3 จากหน่วยงานประเภทกองทุน

   นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบในการขยายกรอบวงเงินการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาผู้ประสงค์ขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 เป็น40,000 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนด้านต่างๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19)

   กยศ.

   ขณะเดียวกัน กองทุนได้ขยายเวลายื่นขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นักเรียน นักศึกษาสามารถยื่นกู้ยืมผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือทาง www.studentloan.or.th โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่โดยกองทุนได้เปิดระบบ DSL ให้ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ขณะนี้มีผู้ประสงค์ขอกู้ยืม จำนวน 616,834 ราย ซึ่งกองทุนได้อนุมัติการกู้ยืมเงินไปแล้วกว่า 584,077 ราย

   นอกจากนี้ ยังถือเป็นแรกที่กองทุนได้เปิดให้มีการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาครบทั้ง 4 ลักษณะ ประกอบด้วย1) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 3) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และ 4) นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศในระดับปริญญาโท

   อย่างไรก็ตามกองทุนขอยืนยันว่ากองทุนมีเงินให้กู้ยืมเพียงพอสำหรับนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนต่ออย่างแน่นอน ซึ่งในปีนี้กองทุนได้รับชำระหนี้ประมาณ 32,000 ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการรับชำระหนี้มาหมุนเวียนให้กับผู้กู้ยืมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด ทั้งนี้เดิมที่กองทุนได้กำหนดกรอบการให้กู้ยืมไว้ จำนวน 38,587 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 623,891 ราย

   ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรายงานเพิ่มเติมว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้รับคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 อยู่ในเกณฑ์ระดับ A ด้วยคะแนน 94.30  เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ได้รับ 90.18 คะแนน โดยจัดอยู่ในลำดับที่ 3 จากหน่วยงานประเภทกองทุน

 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: