ข่าวเด่นวันนี้

:

กรมการค้าภายใน ลุยแก้ปม ค่าบริการกำจัดขยะติดเชื้อพุ่ง

กำจัดขยะติดเชื้อ

กรมการค้าภายใน หารือ สาธารณสุข มหาดไทย ท้องถิ่น สกัดขึ้นค่าบริการกำจัดขยะติดเชื้อ หลังได้รับร้องเรียน ราคาพุ่งขึ้น ก.ก. ละ 12 -13บาท บางราย 50 บาท ขณะที่กรมอนามัยระบุ ปริมาณขยะติดเชื้อทั่วประเทศพุ่ง 65 ตันต่อวัน สาธารณสุข เปิดทำลายด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และทำลายในอากาศเสีย ที่เกิดขึ้นด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส

 

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรมฯ ได้รับรายงานว่า มีการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการกำจัดขยะติดเชื้อ จากโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานกักตัวอื่นๆ และ เทศบาล ในราคาที่สูงเกินควร จึงได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมอนามัย (กระทรวงสาธารณสุข) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย) กรุงเทพมหานคร สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และบริษัทที่ให้บริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มาหารือร่วมกันเพื่อให้บริการเป็นไปอย่าางมีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด

 

ภายใต้พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมอนามัย ได้ให้อำนาจ อปท. ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัดสร้างปฏิกูลหรือมูลฝอย รวมทั้งกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงสุด จึงได้มีการ กำชับไปยัง อปท. ให้ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงสุดให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นค่าบริการจนสูงเกินสมควร นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมือให้บริษัทเอกชนที่ให้บริการเก็บ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ จัดเก็บค่าบริการไม่เกินอัตราที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแต่ละแห่งกำหนด ถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มค่าบริการสูงขึ้น ก็ขอให้มีความสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณขยะติดเชื้อตามพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเพิ่มขึ้น มีการเรียกเก็บค่าบริการก่อนโควิดจัดเก็บกิโลกัม (กก.) ละ 5 บาทก็ปรับขึ้นไปเป็นกก.ละ 12-13 บาท ในขณะที่บางรายสูงถึง 50 บาท

 

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากกรมอนามัยในปี 2563ระบุว่า มีสถานพยาบาลทั้งรัฐ และเอกชนมากกว่า 37,000 แห่งมีจำนวนเตียงประมาณ 140,000 เตียง ส่งผลให้ปัจจุบันมีขยะติดเชื้อประมาณ65 ตันต่อวัน โดยมาจากสถานพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 20 ตันต่อวัน และมาจากสถานพยาบาลภูมิภาคประมาณ 45ตันต่อวัน ผู้สื่ิอข่าวเศรษฐกิจรายงานเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแนวทางสำหรับการกำจัดขยะติดเชื้อให้สามารถทำลายด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และทำลายในอากาศเสียที่เกิดขึ้นด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เช่น โรงงานกำจัดของเสียอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าขยะชุมชน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: