ข่าวเด่นวันนี้

:

คปภ.จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดูแลด้านประกันภัย

คปภ.

คปภ.จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผูัประสบภัยน้ำท่วม ดูแลด้านประกันภัย พร้อมสั่งการ คปค. ภาค เร่งสำรวจความเสียหาย บ้านเรือน ทรัพย์สิน และรถยนต์ ขณะที่ ธนาคารออมสินออกมาตราช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้วยวงเงินกู้ฉุกเฉิน ปลดชำระ 3 เดือนแรก ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเผย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่าสำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตร ที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งล่าสุด ได้สั่งการให้ทางสำนักงาน คปภ. ภาค 1-4 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านประกันภัย ณ สำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด

 

ในส่วนของสำนักงาน คปภ. ภาค ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบได้กำชับให้เฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความพร้อม และให้บูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสบภัยรีบสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สิน โดยเฉพาะรถยนต์ที่มักจะได้รับความเสียหายเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม โดยให้ยึดถือแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ A น้ำท่วมถึงพื้นรถยนต์ ประเมินค่าซ่อม 8,000-10,000 บาท ระดับ B น้ำท่วมถึงเบาะนั่ง ประเมินค่าซ่อม 15,000-20,000 บาท ระดับ C น้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้า ประเมินค่าซ่อม 25,000-30,000 บาท ระดับ D น้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้า ประเมินค่าซ่อมเริ่มต้นที่ 30,000 บาทขึ้นไป และระดับ E รถยนต์จมน้ำทั้งคัน ซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะคืนทุนประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย

 

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีหนังสือถึงนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และนายกสมาคมประกันชีวิตไทย ให้แจ้งบริษัทสมาชิก ได้ติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านประกันภัย พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบความเสียหายเพื่อเตรียมพร้อมในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ด้าน ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมด้วยวงเงินกู้ฉุกเฉิน ประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นเงินกู้ฉุกเฉินรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ปลอดชำระเงินงวดใน 3 เดือนแรก สินเชื่อเคหะสำหรับลูกค้าเดิมหรือประชาชนทั่วไป ที่บ้านพักได้รับความเสียหายมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม ให้กู้วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีแรก 0%เชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านทดแทนที่ได้รับความเสียหาย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท ใช้บ้าน/ที่ดิน สวนไร่นา/คอนโด ที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: