ข่าวเด่นวันนี้

:

ไทย หารือ อินโดนีเซีย แก้ปมส่งออกติดขัด

แก้ปมส่งออกติดขัด

ไทย หารือ อินโดนีเซีย ดันส่งออกข้าว แก้ปมส่งออกติดขัด ทั้งส่งออกลำไย เครื่องปรับอากาศ ด้านอินโดนีเซียขอไทยเปิดทางส่งออกกุ้ง ชวนลงทุนทำธุรกิจท่องเที่ยว โดยผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจรายงาน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ Mr.Rachmat Budimanเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทย ว่า มีการหารือหลายเรื่องโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยที่ไทยพึ่งนำขึ้นขายบนแพลตฟอร์ม blibli.com ของอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่เป็นอาหารสุขภาพ ความงาม และไลฟ์สไตล์ยังมีแผนจะเชิญภาคเอกชนและผู้นำเข้า เข้ามาร่วมกิจกรรม OBM (Online Business Matching ) ของไทย อย่างน้อย 2 งานในปีนี้ คือ งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ THAIGROOVE วันที่ 23 - 26 พ.ย.ปีนี้ และงาน Phuket Gems Fest วันที่ 30พ.ย - 3 ธ.ค.นี้รวมถึงการเจรจาเรื่องข้าวเพื่อจะได้เร่งรัดการดันส่งออกข้าวไทยไปยังอินโดนีเซียต่อไปในอนาคต

 

ส่วนปัญหาการส่งออกลำไยของไทยไปยังอินโดนีเซียที่ในช่วง 3-4 ปีนี้ติดขัดปัญหาเรื่องของการออกมาตรการของอินโดนีเซียที่จะต้องมีการรับรองมาตรฐาน GAP ต้องมี GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องผ่านความเห็นชอบ 2 กระทรวงของอินโดนีเซีย คือ กระทรวงเกษตรและกระทรวงการค้า ซึ่งได้ขอให้ท่านทูตรับทราบข้อมูล เพื่อหาทางคลี่คลายให้ลำไยไทยสามารถส่งออกไปสนองความต้องการของผู้บริโภคอินโดนีเซียได้มากขึ้น

 

สำหรับ เรื่องการส่งออกเครื่องปรับอากาศจากไทยไปยังอินโดนีเซีย เมื่อปีที่แล้วอินโดนีเซียได้ออกมาตรการพิเศษ 2 ข้อ คือ 1.จะต้องมีการยื่นขออนุญาตนำเข้าอินโดนีเซียก่อน และ 2.จะต้องให้อินโดนีเซียตรวจโรงงานในไทยก่อน จึงจะส่งออกไปได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยกังวลว่าอาจจะขัดกับหลักขององค์การการค้าโลก (WTO) และหลักการของอาเซียนในเรื่องของการสร้างอุปสรรคการค้า จะนำไปหาข้อสรุปในเวทีการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียซึ่งมีข้อตกลงกันมาตั้งแต่ปี 54 แต่ยังไม่เคยมีการประชุม จึงเสนอว่าขอให้ร่วมมือกันจัดการ JTC ครั้งแรกขึ้นโดยไทยยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพ เสนอว่าควรจะเป็นช่วนธันวาคมปีนี้ เพื่อคลี่คลายปัญหาระหว่างกันด้านการค้าการลงทุนและเรื่องอื่นๆ

 

ขณะที่ข่าววันนี้เผยด้านอินโดนีเซีย ได้เสนอให้ไทยพิจารณาประเด็นการจะส่งออกกุ้งสดมายังไทย เพื่อนำมาใช้ในการผลิต เพื่อการส่งออกของไทย ขณะนี้มีอุปสรรคอยู่บางประการ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะจะช่วยส่งเสริมตัวเลขการส่งออกของไทยด้วย อีกทั้งยังได้ออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อส่งเสริมการลงทุน มีการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเชิญชวนนักลงทุนไทยไปลงทุน รวมทั้งอินโดนีเซียสนใจที่จะให้นักธุรกิจไทยไปลงทุนด้านการท่องเที่ยวและทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งเป็นนโยบายของไทยอยู่แล้วในการจะส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวมาที่ประเทศหนึ่ง ก็สามารถเดินทางต่อไปยังอีกประเทศหนึ่งได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: