คนโบราณแนะ วันออกพรรษา เลือกทำบุญอย่างไร ไล่โรคระบาดไปจากตัว

ทำบุญออกพรรษา

คนโบราณแนะ วันออกพรรษา เลือกทำบุญอย่างไร ไล่โรคระบาดไปจากตัว

21 ตุลาคมนี้ เป็นวันออกพรรษา วันสำคัญอีกหนึ่งวันของพุทธศาสนา คนไทยส่วนใหญ่จะเลือกไปทำบุญที่วัด ตามโอกาสต่างๆ อย่างวันออกพรรษา วันเข้าพรรษา วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เพราะคติความเชื่อคนไทยโบราณว่าจะเสริม ดวงดี แก้ดวงร้าย ยิ่งวันออกพรรษาที่จะถึงนี้ ควรทำบุญด้วยอะไร แบบไหน จะช่วยเสริมดวงสุขภาพ แก้ดวงร้ายที่ตน เองประสบอยู่ บทความนี้ Horoscope thaiza อยากจะแนะนำ

     ยาและเครื่องเวชภัณฑ์ ตลอดปีนี้และปีต่อไปเชื่อว่าโรคระบาดยังคงอยู่ แต่ใครที่รู้ตัวว่าร่างกายแย่ อ่อนแอ ไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย สามวันดีสี่วันไข้ และกลัวโรคระบาดติดต่อ วันออกพรรษานี้ให้นำเครื่องยาต่างๆ ที่พระสงฆ์ ต้องใช้ยามปฏิบัติกิจสงฆ์ ทำสังฆทานไปทำบุญที่วัด จะบรรเทาโรคภัยแก่พระภิกษุที่มีอาการอาพาธคนโบราณว่าจะ เสริมดวงดีแก้ดวงร้ายส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคติดต่อ

     ทำบุญโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเลือกบริจาคเงิน และเครื่องเวชภัณฑ์ ให้โรงพยาบาล คนโบราณว่าจะบรรเทา เคราะห์กรรมติดตามตัวแต่ปางก่อน เพราะคนที่สุขภาพแย่ คนโบราณว่าคือกรรมเก่าในชาติปางก่อนไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เบียดเบียนทุจริตเงินทำบุญ ฉะนั้นวันออกพรรษานี้ หากทำบุญกับโรงพยาบาลให้คนป่วยหายไข้จะบรรเทากรรมเก่า และโรคร้ายจากสภาพกรรมในภพนี้ลง

     กินเจรักษาศีล การกินเจคนจีนโบราณว่าไม่ใช่เฉพาะเทศกาลบุญเดือนเก้าตามปฏิทินจันทรคติจีนเท่านั้น แต่กินเจกินได้ตลอดปี รวมถึงวันออกพรรษาด้วย แค่กำหนดวันสำคัญ เช่นวันพระ วันเกิด วันอาทิตย์ กินเจสักมื้อ แล้ว อธิษฐานจิตขอพร ไล่โรคร้ายไปจากตัว

     การทำสังฆทาน ตามพุทธบัญญัติจะต้องมีภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปและมอบโดยไม่เจาะจงว่าจะมอบให้แก่ ภิกษุรูปใด จะได้บุญสูงสุด แต่การทำบุญพระพุทธเจ้าไม่ได้ระบุว่าต้องทำสังฆทานเท่านั้น ยังทำบุญรูปแบบอื่นได้ ตามกำลังทรัพย์ เพราะบางคนอาจจำกัดเรื่องต้นทุนตามสภาวะเศรษฐกิจ การทำบุญจะต้องไม่ควรเกิดความเสียดายคน โบราณว่าจะได้บุญกุศล วันออกพรรษาก็อย่าลืมไปทำบุญ ถวายสังฆทานกันด้วยล่ะ


บทความที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: